"Природата никога не спира своето движение и наказва всяко бездействие." Йохан Волфган фон Гьоте

"Никой не е толкова мъдър, че да няма какво да научи от природата."   Едгард Кейси

"В природата нищо не възниква мигновено и нищо не се появява в напълно завършен вид." Александър Иванович Херцен

Пиктор ЕООД | Озеленяване, Напояване, Ландшафтна архитектура и дизайн

ПИКТОР е фирма за озеленяване, създадена през 2011 години. От тогава до днес, нейната дейност е фокусирана в предлагането на разнообразни услуги по изграждане, рекултивиране и поддържане на частни и публично достъпни зелени площи. Дизайн, проектиране, реализация и облагородяване на ландшафти, изработка, доставка и монтаж на съпътстващи съоражения и оборудване, необходими за тяхното правилно поддържане, са основните дейности, в които е специализирана.
Движеща сила в осъществяването на всеки проект на фирмата е стремежът към неповторимост и елегантност на крайния резултат. Прецизност, ангажираност и качествена работа са основни принципи в изпълнението на всички предлагани услуги.

Наши партньори