реализации

1. ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ КЪМ ЖИЛИЩНА СГРАДА

* площ 840м²
* реконструкция и изграждане на зелени площи
* изграждане автоматизирана подземна поливна система
* изграждане на помпено - нагнетателна система за поливни нужди
* поддръжка зелени площи и съпътстващи съоражения
повече»

2. ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ КЪМ ОБЩЕСТВЕНА СГРАДА

* площ 1 230м²
* изграждане зелени площи
* изграждане автоматизирана подземна поливна система
* изграждане на помпено - нагнетателна система за поливни нужди
* поддръжка зелени площи и съпътстващи съоражения
повече»

3. ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ КЪМ ЖИЛИЩНА СГРАДА

* площ 2 400м²
* изграждане зелени площи
* изграждане автоматизирана подземна поливна система
* изграждане на помпено - нагнетателна система за поливни нужди
* поддръжка зелени площи и съпътстващи съоражения
повече»

4. ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ КЪМ ОБЩЕСТВЕНА СГРАДА

* площ 427м²
* изграждане зелени площи
* изграждане автоматизирана подземна поливна система
* изграждане на помпено - нагнетателна система за поливни нужди
* поддръжка зелени площи и съпътстващи съоражения
повече»

5. ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ КЪМ ЖИЛИЩНА СГРАДА

* площ 1 340м²
* изграждане зелени площи
* изграждане автоматизирана подземна поливна система
* изграждане на помпено - нагнетателна система за поливни нужди
* поддръжка зелени площи и съпътстващи съоражения
повече»

7. ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ КЪМ ОБЩЕСТВЕНА СГРАДА

* площ 1 430м²
* изграждане зелени площи
* изграждане автоматизирана подземна поливна система
* изграждане на помпено - нагнетателна система за поливни нужди
* поддръжка зелени площи и съпътстващи съоражения
повече»

8. ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ КЪМ ЖИЛИЩНА СГРАДА

* площ 210м²
* изграждане зелени площи
* изграждане автоматизирана подземна поливна система
* изграждане на помпено - нагнетателна система за поливни нужди
* поддръжка зелени площи и съпътстващи съоражения
повече»

9. ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ КЪМ ОБЩЕСТВЕНА СГРАДА

* площ 1 560м²
* изграждане зелени площи
* изграждане автоматизирана подземна поливна система
* изграждане на помпено - нагнетателна система за поливни нужди
* поддръжка зелени площи и съпътстващи съоражения
повече»

11. ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ КЪМ ЖИЛИЩНА СГРАДА

* площ 430м²
* изграждане зелени площи
* изграждане автоматизирана подземна поливна система
* изграждане на градинско осветление
* поддръжка зелени площи и съпътстващи съоражения
повече»

12. ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ КЪМ ЖИЛИЩНА СГРАДА

* площ 763м²
* реконструкция зелени площи
* изграждане автоматизирана подземна поливна система
* изграждане на градинско осветление
* изграждане на помпено - нагнетателна система за поливни нужди
повече»