дейности

ЛАНДШАФТНО ПРОЕКТИРАНЕ

* изготвяне на ландшафтни проекти
* проекти за озеленяване на дворове, градини и зелени пространства
* двуизмерно и триизмерни изображения на зелени площи
* проектиране на подземни автоматизирани поливни системи 
* проектиране на градинско и парково осветление
повече»

ЗЕЛЕНО И ПАРКОВО СТРОИТЕЛСТВО

* изграждане на зелени площи
* рекултивация на съществуваши зелени плоши
* подготовка на терен, доставка и насипване на почвен хоризонт
* доставка, аранжиране и засаждане на растителност
* годишна абонаментна поддръжка зелеи площи
 
повече»

Напояване

* проектиране на подземни поливни системи
* доставка поливни аксесоари
* монтаж на поливни системи
* разработка специфични проекти за поливане, оросяване или овлажняване 
повече»

Водоснабдяване

* оборудване сондажи, кладенци
* изграждане на резервоари
* доставка помпени съоражения
* монтаж на помпени съоражения 
повече»

Конструкции

* проектиране на метални конструкции
* изработка на утилитарни съоражения
* изработка на декоративни архитектурни детайли
* разработка специфични проекти

 
повече»