дейности

поливни системи

Напояване• ПРОЕКТИРАНЕ - изготвяне на  проекти за автоматизирани поливни системи и помпени съоражения 

• РЕАЛИЗАЦИЯ - доставка, монтаж и тест на всички необходими елементи и оборудване 

• ПРОФИЛАКТИКА и ПОДДРЪЖКА (абонаментни и еднократни посещения)