дейности

помпи за вода

Водоснабдяване• ИЗГРАЖДАНЕ и ОБОРУДВАНЕ на хидрофорни системи, кладенци и сондажи

• ДОСТАВКА и МОНТАЖ на помпи, резервоари и водопроводни трасета

• ПРОФИЛАКТИКА и ПОДДРЪЖКА на помпени съоражения