дейности

леки метални конструкции

Конструкции


• ПРОЕКТИРАНЕ и  ИЗРАБОТКА на  МЕТАЛНИ ОГРАДИ 

•  ПРОЕКТИРАНЕ и ИЗРАБОТКА на ЛЕКИ МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ

•  АРКИ, ПЕРГОЛИ, НАВЕСИ и др.