Направления

Озеленяване

Озеленяване

• ДИЗАЙН на пълноцветни, триизмерни ландшафтни проекти след посещение на място и реално заснемане на съществуващите условия, както и консултация с клиента за неговите очаквания и желания и възможностите и ограниченията на конретния терен и неговите почвено-климатични оособености

• РЕАЛИЗАЦИЯ на собствени и външни озеленителски проекти, включващи осъществяването на всички организационни, технически и логистични дейности (подготовка и изравняване на терена, доставка на почвен субстрат и растителност, дизайн на място, при необходимост, засаждане и оформление на ландашафта)

• ПОДДРЪЖКА (абонаментна и специфична), осъществявана чрез собствени машини, аксесоари и консумативи