дейности

озеленяване

ЗЕЛЕНО И ПАРКОВО СТРОИТЕЛСТВО• РЕАЛИЗАЦИЯ на собствени и външни проекти, включващи осъществяването на всички организационни, технически и логистични дейности (подготовка и изравняване на терена, доставка на почвен субстрат и растителност, дизайн на място, при необходимост, засаждане и оформление на ландашафта)

• ПОДДРЪЖКА (абонаментна и специфична), осъществявана чрез собствени машини, аксесоари и консумативи