За нас

ПИКТОР е организция създадена за да предлада на нашите досегашни и бъдещи клиенти:
ландшафтно проектиране, проектиране на поливни системи, помпени и водопроводни съоражения, работа на терен, изграждане на поливни и помпени системи, извършване на регулярни поддръжки и облагородяване на зелени площи с различно предназначение.

Благодарение на това, фирмата предлага
  • ИНДИВИДУАЛНИ, гъвкави и адаптивни РЕШЕНИЯ във всяка фаза от изпълнението на дейностите по всеки проект (от създаването на първоначалната идея и скица, през консултациите за всяка фаза и всеки аспект и финализирането им с количествено-стойностно предложение, до реализацията на терен), така че крайният резултат да удовлетворява в най-голяма степен очакванията на клиента
  • КОМПЛЕКСНОСТ и ИНТЕГРИРАНОСТ на извършваните услуги, което гарантира отговорно, внимателно и прецизно отношение към зелените площи и обслужващите ги съоражения
  • ПРОФЕСИОНАЛНО ОСЪЩЕСТВЯВАНИ ДЕЙНОСТИ във всяка фаза от развитието на ландшафта, през всеки сезон и при всеки възникнал проблем, благодарение на използваните специализирани машини, инструменти и консумативи и натрупания през годините опит