Услуги

Фирмата предлага широка гама от услуги, покриваща целия спектър от мероприятия и дейности, необходими за изграждането и поддържането на екстериорни и интериорни зелени пространства.

 

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

 • Ландшафтно проектиране. Изготвяне на ландшафтни проекти, съобразени стилово и композиционно със съществуващите елементи, и 3D визуализации на база реално заснемане и измерване на терена
 • Изготвяне на количествено-стойностни оферти с подробни характеристи на предложената растителност 
 • Екстериорно озеленяване. Работа по терена - изкопно-насипни дейности, създаване на обемни форми, подрявняване и моделиране, фрезоване и фино заравняване. Затревяване - с чим, хидропосев и конвеционално. Доставка и засаждане на нова растителност и преместване на съществуваща, при необходимост
 • Интериорно озеленяване
 • Целогодишна и сезонна поддръжка, включваща фиксиран брой месечни посещения и регулярно извършвани дейности

ПОЛИВАНЕ

 • Проектиране на поливни системи след реално измерване на площта и съобразяване с нуждите на видовете растителност по терена
 • Доставка на всички необходими материали и монтаж на поливната система
 • Пускане в есплоатация и тестване
 • Гаранционна и извънгаранционна поддръжка на съществуващи съоражения 

ВОДОСНАБДЯВАНЕ

 • Доставка и изграждане на водопроводни трасета
 • Доставка и израждане на помпено-хидрофорни уредби за битови и поливни нужди
 • Оборудване на сондажни кладенци
 • Опитно водочероена за доказване реален дебит на сондажни кладенци

КОНСТРУКЦИИ

 •  Изграждане на леки метални конструкции
 

ПАРКОВО ОСВЕТЛЕНИЕ

 •  Изграждане на парково осветление