ДИЗАЙН

01_проект_за_озеленяване_К

ПРОЕКТ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ КЪМ ПУБЛИЧНА ПЛОЩ 03.2020

Виртуален модел  зелени площи - стойност: 864.00лв