ДИЗАЙН

проект_за_озеленяване

ПРОЕКТ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ КЪМ ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА ПЛОЩ

Виртуален модел  зелени площи - стойност: 480.00лв