дейности

проект за озеленяване

ЛАНДШАФТНО ПРОЕКТИРАНЕ•  ИЗГОТВЯНЕ на двуизмерни и триизмерни ПРОЕКТИ за озеленяване

•  ИЗГОТВЯНЕ на проекти за дворни и обществени зелени площи, прилежаща инфраструктура и съпътстваши съоражения

•  ИЗГОТВЯНЕ на пълен набор от ЛАНДШАФТНИ ПРОЕКТИ, придружени с проектна документация за съгласуване и стройтелство на зелени площи

•  ИЗГОТВЯНЕ на проекти за АВТОМАТИЗИРАНО ПОДЗЕМНО ПОЛИВАНЕ, графична част, количествени сметки и документация

•  ИЗГОТВЯНЕ на проекти за ГРАДИНСКО И ПАРКОВО ОСВЕТЛЕНИЕ