дейности

проект за озеленяване

ЛАНДШАФТНО ПРОЕКТИРАНЕ

* изготвяне на двуизмерни и триизмерни проекти за озеленяване
* изготвяне на проекти за дворни и обществени зелени площи, прилежаща инфраструктура и съпътстваши съоражения
* изготвяне на пълен набор от ландшафтни проекти, придружени с проектна документация за съгласуване и стройтелство на зелени площи
* изготвяне на проекти за автоматизирано поддземно поливане, графична част, количествени сметки и документация
* изготвяне на проекти за градинско и парково осветление