реализации

озеленяване_напояване_помпи за вода

9. ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ КЪМ ОБЩЕСТВЕНА СГРАДА

Изграждане  зелени площи - стойност: 18 600.00лв.

Изграждане на автоматизирана подземна поливна система - стойност: 8 560.00лв.

Помпено - нагнетателна система за поливни нужди  - стойност: 3 850.00лв.

Годишна абонаментна поддръжка зелени площи - стойност: 7 7760.00лв.