реализации

озеленяване_напояване_помпи за вода

8. ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ КЪМ ЖИЛИЩНА СГРАДА

Изграждане  зелени площи - стойност: 8 610.00лв.

Изграждане на автоматизирана подземна поливна система - стойност: 3 120.00лв.

Оборудване кладенец  - стойност: 1 950.00лв.

Градинско осветление - стойност:  940.00лв.

Годишна абонаментна поддръжка зелени площи - стойност: 2 250.00лв.