реализации

озеленяване_напояване_помпи за вода

7. ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ КЪМ ОБЩЕСТВЕНА СГРАДА

Изграждане  зелени площи - стойност: 12 590.00лв.

Изграждане на автоматизирана подземна поливна система - стойност: 9 510.00лв.

Оборудване сондажен кладенец  - стойност: 3 860.00лв.

Годишна абонаментна поддръжка зелени площи - стойност: 7 6140.00лв.