реализации

озеленяване_напояване_помпи за вода

6. ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ КЪМ ЖИЛИЩНА СГРАДА

Реконструкция  зелени площи - стойност: 6 840.00лв.

Изграждане на автоматизирана подземна поливна система - стойност: 4 630.00лв.

Годишна абонаментна поддръжка зелени площи - стойност:  2 520.00лв.