реализации

озеленяване_напояване_помпи за вода

5. ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ КЪМ ЖИЛИЩНА СГРАДА

Изграждане  зелени площи - стойност: 18 360.00лв.

Изграждане на автоматизирана подземна поливна система - стойност: 6 820.00лв.

Оборудване сондажен кладенец  - стойност: 3 780.00лв.

Годишна абонаментна поддръжка зелени площи - стойност: 6 480.00лв.