реализации

озеленяване_напояване_помпи за вода

4. ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ КЪМ ОБЩЕСТВЕНА СГРАДА

Изграждане  зелени площи - стойност: 6 850.00лв.

Изграждане на автоматизирана подземна поливна система - стойност: 7 020.00лв.

Годишна абонаментна поддръжка зелени площи - стойност: 3 996.00лв.