реализации

озеленяване_напояване_помпи за вода

3. ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ КЪМ ЖИЛИЩНА СГРАДА

Изграждане  зелени площи - стойност: 10 630.00лв.

Изграждане на автоматизирана подземна поливна система - стойност: 6 850.00лв.

Оборудване сондажен кладенец, система с буферни резервоари и нагнетателна система  - стойност: 15 840.00лв.

Годишна абонаментна поддръжка зелени площи - стойност: 7 7760.00лв.