реализации

озеленяване_напояване_помпи за вода

2. ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ КЪМ ОБЩЕСТВЕНА СГРАДА

Изграждане зелени площи - стойност: 28 686.00лв.

Изграждане на автоматизирана подземна поливна система - стойност: 18 086.00лв.

Изграждане на помпено - нагнетатаелна система  - стойност: 6 396.00лв.

Годишна абонаментна поддръжка зелени площи - стойност: 7 776.00лв