реализации

озеленяване_напояване_помпи за вода

19. ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ КЪМ ОБЩЕСТВЕНА СГРАДА


Изграждане  зелени площи - стойност: 3 980.000лв.

Изграждане на автоматизирана подземна поливна система - стойност: 1 620.00лв.