реализации

оборудване сондажен кладенец

18. ОБОРУДВАНЕ СОНДАЖЕН КЛАДЕНЕЦ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОМПЕНО - НАГНЕТАТЕЛНА СИСТЕМА С БУФЕРНИ СЪДОВЕ

Стройтелна част - стойност: 1 260.00лв.

Оборудване сондажен кладенец  - стойност: 1 850.00лв.

Помпено - нагнетателна система с буферни съдове - 3 810.00лв

Годишна абонаментна поддръжка - стойност: 560.00лв.