реализации

оборудване сондажен кладенец

17. ОБОРУДВАНЕ СОНДАЖЕН КЛАДЕНЕЦ

Стройтелна част - стойност: 2 410.00лв.

Оборудване кладенец  - стойност: 3 350.00лв.

Годишна абонаментна поддръжка - стойност: 560.00лв.