реализации

озеленяване_напояване_помпи за вода

16. ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ КЪМ ЖИЛИЩНА СГРАДА

Реконструкция зелени площи - стойност: 2 430.00лв.

Изграждане на автоматизирана подземна поливна система - стойност: 4 150.00лв.

Оборудване кладенец  - стойност: 3 120.00лв.

Годишна абонаментна поддръжка зелени площи - стойност: 3 150.00лв