реализации

оборудване сондажен кладенец

14. ОБОРУДВАНЕ СОНДАЖЕН КЛАДЕНЕЦ

Стройтелна част - стойност: 2 320.00лв.

Оборудване кладенец  - стойност: 4 260.00лв.

Годишна абонаментна поддръжка - стойност: 560.00лв.