реализации

интериорно озеленяване

13. ИНТЕРИОРНО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ КЪМ ОБЩЕСТВЕНО ЗАВЕДЕНИЕ

Доставка и аранжиране на интериорна растителност - 5 260.00лв.