реализации

озеленяване_напояване_помпи за вода

12. ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ КЪМ ЖИЛИЩНА СГРАДА

Реконструкция зелени площи - стойност: 11 650.00лв.

Изграждане на автоматизирана подземна поливна система - стойност: 5 590.00лв.

Изграждане на помпено - нагнетателна система за поливни нужди - стойност: 2 170.00лв.

Градинско осветление  - стойност: 1 770.00лв.