реализации

озеленяване_напояване_помпи за вода

11. ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ КЪМ ЖИЛИЩНА СГРАДА

Изграждане  зелени площи - стойност: 30 490.00лв.

Изграждане на автоматизирана подземна поливна система - стойност: 4 900.00лв.

Градинско осветление  - стойност: 3 540.00лв.

Годишна абонаментна поддръжка зелени площи - стойност: 4 140.00лв.