реализации

озеленяване_напояване_помпи за вода

1. ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ КЪМ ЖИЛИЩНА СГРАДА

Реконструкция и изграждане зелени площи - стойност: 6 680.00лв.

Изграждане на автоматизирана подземна поливна система - стойност: 5 630.00лв.

Изграждане на помпено - нагнетатаелна система  - стойност: 3 850.00лв.

Годишна абонаментна поддръжка зелени площи - стойност: 6 480.00лв